Vandenbergboters Holten - kruidencreme Café de Paris

Site Voorwaarden:

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

Vandenbergboters zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. Vandenbergboters kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. Vandenbergboters is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. Vandenbergboters kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. Van den berg boters is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site. Vandenbergboters heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. Vandenbergboters kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. Vandenbergboters is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.
Vandenbergboters Holten - kruidencreme Café de Paris